Cut footage of an onsite rehearsal of a work in progress, Oran do mo Shinn Sheanair, a site specific performance developed as part of Glasgow Life's GUIR! Gaelic artists' development programme with Iain Macrae. 
Fiolm goirid mu obair a tha a’ dol air adhart air àite: Oran do mo Shinn Sheanair, cruthachadh ùr air a dhèanamh airson sgeama GUIR! Air a sgrìobhadh agus air a chluich le Haraidh Ros, agus air a stiùireadh le Iain MacRath.
Bidh Haraidh Ros, neach-ionnsachaidh Gàidhlig agus neach-ealain gnìomhaidh, ag obair a dh’ionnsaigh gnìomhadh dealbhaichte a tha a’ tarraing air eachdraidh phearsanta fhèin agus com-pàirt a Shinn-sheanar anns an Dàrna Cogadh Afraga. Ag obair còmhla ris an stiuiriche Iain MacRath, bidh e a’ rannsachadh sgeulachdan agus òrain mu Ghàidheil Ghlaschu a chaidh a thogail don arm, a’ dèanamh ceangal eadar seo agus an cuimhneachan Cogadh Afraga ann am Pàirc Cheilbhinn.  
I am working towards a devised performance that draws on my own personal history and his Great-Grandfather’s participation in the Second Boer War. Working with director Iain Macrae he will research stories and found songs of immigrant Glaswegian Gaels who joined the military to create a performance connecting them to the Boer War memorial in Kelvingrove Park.

You may also like

Back to Top